LOGO
Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nde Büyükbaş Hayvancılığına Dayalı Süt ve Süt Ürünleri İşletmeleri Kümelenme Potansiyeli Araştırması: Erzurum ve Kars İli Örneği  

Kültür Balıkçılığının Sosyo-Ekonomik Analizi: Muğla İli Örneği  

Fark Ödemesi Desteklerinin Etkisi  

Türkiye’de İpekböcekçiliği Yapan İşletmelerin Sosyo-Ekonomik Yapısının Belirlenmesi  

Samsun İlinde Manda Yetiştiriciliği Faaliyetine Yer Veren İşletmelerin Mevcut Durum Analizi  

Bitkisel Ürünler Maliyet Otomasyon Sistemin Kurulması Projesi  

Türkiye’de Jeotermal Seracılığın Mevcut Durumu İle Karar Verme Süreçlerinde Etkili Olan Faktörlerin Analizi Projesi  

Isparta’da Organik Gül Üretimini Geliştirme Ve Yaygınlaştırma Olanaklarının Araştırılması  

Türkiye'de Tarımsal Politika Oluşturma Amaçlı Araştırma Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi  

Türkiye`nin AB`ne Uyum Sürecinde Olası Gelişmelerin Önemli Tarım Ürünleri Üzerine Ekonomik Etkilerinin Analizi  

Türkiye`de Kırsal Alanda Toplumsal Cinsiyetin Gıda Güvenliği Konusundaki Bilgi Düzeyi, Tutumu Ve Rolünün Belirlenmesi  

Karadeniz Bölgesinde Su Ürünleri Avcılığı Yapan İşletmelerin Sosyo-Ekonomik Analizi  

Akdeniz Bölgesinde Su Ürünleri Avcılığı Yapan İşletmelerin Sosyo-Ekonomik Analizi  

Ege Bölgesinde Su Ürünleri Avcılığı Yapan İşletmelerin Sosyo-Ekonomik Analizi  

Doğu Karadeniz Bölgesinde Kadın İşgücünün Çay Tarımındaki Rolü  
Copyright @ 2016 Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü

Bilgi Edinme